BazaTelefonów.pl
 

2013-06-28 11:38 Telefon na wakacjach - co warto wiedzieć?

Urząd Komunikacji Elektronicznej tradycyjnie włączył się w kampanię informacyjną inicjowaną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pt. „Przed wakacjami – co warto wiedzieć?”. Wraz z innymi instytucjami publicznymi informujemy o tych sprawach, na które Polacy powinni zwrócić szczególną uwagę wybierając się na wakacyjny wypoczynek.

W tym roku przestrzegamy przed nierozważnym korzystaniem z usług o podwyższonej płatności, tzw. Premium Rate oraz nieuczciwymi praktykami przedstawicieli handlowych, nakłaniających do zawierania nowych umów telekomunikacyjnych lub aneksów zmieniających opłaty za dotychczasowe usługi. Przypominamy o numerach alarmowych, pod którymi na terenie całej Unii Europejskiej można uzyskać pomoc, a także o bezpieczeństwie najmłodszych użytkowników Internetu. Na koniec mamy bardzo dobrą wiadomość o obniżce płatności za połączenia telefoniczne i internetowe w roamingu na terenie Unii Europejskiej.

USŁUGI „Premium Rate”

Usługi o podwyższonej płatności, tzw. Premium Rate są z reguły wykorzystywane przez organizatorów loterii, konkursów, i plebiscytów, które mnożą się szczególnie w okresie wakacyjnym. Kolorowe ogłoszenia i reklamy sugerują odbiorcom, że wygrana jest niemal pewna, a jedynym warunkiem jej uzyskania jest wysłanie krótkiej wiadomości lub wykonanie połączenia telefonicznego. Niestety, często informacja o podwyższonej płatności za wysłanie SMS lub połączenie jest mało widoczna, podobnie jak regulamin i warunki świadczenia usługi.

Należy pamiętać, że wszelkiego rodzaju gry i serwisy informacyjne w formie wiadomości tekstowych SMS organizowane są przez różne przedsiębiorstwa, które do tego celu, odpłatnie, wykorzystują numery udostępniane przez operatorów telekomunikacyjnych. Oznacza to, iż reklamację dotyczącą konkretnej gry, loterii, serwisu informacyjnego należy zgłaszać do podmiotu organizującego, oferującego daną usługę. Zgłoszona po fakcie reklamacja, ze względu na zawiłe zapisy regulaminowe, może niestety okazać się nieskuteczna. Dlatego warto prewencyjnie zastosować proponowane rozwiązania:

 • Zażądać od operatora blokady wszystkich numerów o podwyższonej płatności (usługa jest darmowa).
 • Ustanowić limit kwotowyna tego typu usługi. Dzięki temu, po przekroczeniu wcześniej ustalonej kwoty w danym okresie rozliczeniowym, abonent zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i sam podejmie decyzję, czy chce nadal korzystać z płatnych usług.
 • Zarejestrować dziecko jako użytkownika telefonu. To rozwiązanie umożliwia rodzicowi (lub innemu dorosłemu opiekunowi) zarządzanie usługami na koncie dziecka i sprawowanie kontroli nad dostępnością i treściami usług typu Premium Rate.
 • Znając numer, na który ma być wysłana (lub już została wysłana) wiadomość w prosty sposób można zidentyfikować dostawcę, który świadczy usługę o podwyższonej opłacie. Wystarczy wejść na prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wykaz numerów usług o podwyższonej opłacie i wpisać w wyszukiwarce numer. Wówczas w rubryce „podmiot realizujący dodatkowe świadczenie” pojawi się nazwa i adres przedsiębiorcy, który odpowiada za usługę typu Premium Rate.

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że usługodawcy mają obowiązek rzetelnie poinformować jaki jest koszt usługi i jakie są jej zasady, a także umożliwić natychmiastowa rezygnację (zwolnioną od opłat). Powinniśmy bez trudu odnaleźć (np. na wskazanej stronie internetowej) nazwę, adres i dane kontaktowe usługodawcy, regulamin świadczenia usługi oraz warunki jej świadczenia (zakres, płatności, warunki rezygnacji).

Jeżeli usługodawca umożliwia dokonanie opłaty za usługę za pośrednictwem SMS Premium - opłata musi być wskazana przy numerze, na który ma zostać wysłana wiadomość. Informacja o cenie musi być podana tą samą czcionką, kolorem oraz na tym samym poziomie, co numer SMS Premium. Po zakończeniu świadczenia usługi nasz numer telefonu lub inne dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie do rozliczenia tej usługi, chyba, że wyraziliśmy zgodę na otrzymywanie oferty handlowej w odrębnym zamówieniu.

Kilka miesięcy temu odnotowaliśmy także nowe próby oszukiwania abonentów sieci komórkowych, polegające na pozostawianiu nieodebranych połączeń od numerów rozpoczynających się od 225 lub 243. Choć numery nie wzbudzają podejrzeń (pierwsze dwie cyfry wyglądają jak krajowe numery kierunkowe z Warszawy lub Płocka), to nieodebrane połączenia naprawdę pochodzą z egzotycznych krajów: Wybrzeża Kości Słoniowej lub Republiki Konga, a co za tym idzie - są bardzo kosztowne. Jeśli odruchowo oddzwonimy na podane numery może nas później niemile zaskoczyć wysoki rachunek telefoniczny.

WAŻNE:
Przed wykonaniem połączenia zwrotnego, należy sprawdzić ilu cyfrowy jest wyświetlający się numer (krajowe numery stacjonarne i komórkowe posiadają standardowo 9 cyfr, numery międzynarodowe z reguły mają 12-15 cyfr). To pomoże w identyfikacji potencjalnego zagrożenia.

UFAJ, ALE SPRAWDZAJ

Lato wprawia nas w dobry nastrój, sprzyja podejmowaniu decyzji, nowym wyzwaniom i zmianom. Wiedzą o tym także przedstawiciele handlowi działający w imieniu i na rzecz różnych dostawców usług telekomunikacyjnych, którzy w tym okresie często proponują zmiany umów abonenckich. Niestety wciąż zdarza się, że działania niektórych z nich są nieuczciwe.

Urząd Komunikacji Elektronicznej nadal otrzymuje skargi abonentów, szczególnie osób starszych, którzy padli ofiarą nieetycznego postępowania, w wyniku którego zbyt pochopnie zgodzili się podpisanie  umowy  zmieniającej zakres usługi lub operatora, a w efekcie zostali obarczeni większymi rachunkami.

Biorąc pod uwagę skalę problemu i ilość interwencji dotyczących praktyk stosowanych przez przedstawicieli handlowych, Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do konsumentów 50+ „Ufaj, ale sprawdzaj”. Założeniem kampanii jest zwiększenie świadomości konsumentów w zakresie ich praw w kontaktach z przedstawicielami handlowymi oraz wyczulenie na pewne aspekty działań przedstawicieli handlowych, które pozwolą na skuteczne ograniczenie szerzącego się procederu zawierania umów z naruszeniem dobrych obyczajów.

Przypominamy najważniejsze zasady postępowania w tym obszarze:

 • Jeżeli na umowie widnieje logo innego przedsiębiorcy, a jesteś przekonywany, że zawierasz umowę z dotychczasowym dostawca usług, NIE PODPISUJ UMOWY.
 • BĄDŹ CZUJNY, jeśli przedstawiciel handlowy/kurier zjawił się w domu z gotową umową, bez wcześniejszego umawiania się na spotkanie i bez Twojego wnioskowania o zmianę usług lub operatora.
 • Jeżeli masz wątpliwości jaką firmę reprezentuje przedstawiciel handlowy, który Cię odwiedził – ZAŻĄDAJ OKAZANIA LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ.
 • Jeżeli już podpisałeś umowę zadbaj, aby przedstawiciel handlowy/kurier pozostawił Ci kopię zawartej umowy, jej regulamin , cennik oraz formularz odstąpienia od umowy. NIE DAJ SIĘ PRZEKONAĆ, ŻE TE DOKUMENTY ZOSTANĄ DOSTARCZONE PÓŹNIEJ.
 • Jeżeli padłeś ofiarą nieuczciwego działania – MASZ PRAWO ODSTĄPIĆ OD UMOWY w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia, bez ponoszenia żadnych kosztów.


WAŻNE:
Jeśli podejrzewasz dostawcę usług telekomunikacyjnych o nieuczciwe praktyki, skonsultuj się z Centrum Informacji Konsumenckiej UKE:

GDY COŚ SIĘ DZIEJE – PAMIĘTAJ O NUMERACH ALARMOWYCH

Wakacje to okres wielu niespodziewanych, niebezpiecznych zdarzeń nad wodą, w górach i na szlakach turystycznych. Warunki pogodowe, a czasem nieostrożność samych wczasowiczów przyczyniają się do wzrostu liczby wypadków zagrażających zdrowiu i życiu ludzi lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Niepokojące są także statystyki zaginięć osób dorosłych i dzieci w okresie letnim, który sprzyja ucieczkom, napadom i porwaniom. Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, odnotowuje w Polsce w ciągu jednego roku ok. 17 tysięcy zaginięć, z czego ok. 6,5 tysiąca dotyczy zaginięć dzieci i młodzieży.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomina, że na terenie Unii Europejskiej, w tym także Polski, funkcjonują numery alarmowe, pod które należy dzwonić w razie wypadku lub zaginięcia.

Numer 112  -  ogólnoeuropejski numer alarmowy służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Możemy zgłosić w ten sposób pożary, wypadki komunikacyjne, kradzieże i włamania, nagłe omdlenia i utraty świadomości, poważne uszkodzenia ciała i krwotoki oraz inne sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu ludzi lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Istotne jest, że oprócz numeru 112 nadal funkcjonują dotychczasowe numery alarmowe poszczególnych służb ratowniczych, które obejmują jedynie obszar Polski. Są to:

 • 997 – Policja,
 • 998 - Straż Pożarna,
 • 999 - Pogotowie Ratunkowe,
 • 984 - Pogotowie rzeczne, 
 • 985- Ratownictwo morskie i górskie

Numery rozpoczynające się od 116 -  zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej należą do grupy numerów o tzw. „walorach społecznych, czyli z założenia służących dobru społeczeństwa.

 • Numer 116 000 jest europejski numer skierowany do rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko, do zaginionych dzieci oraz do wszystkich osób, które mogą pomóc w ich odnalezieniu;
 • Numer 116 111  to telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,
 • Numer 116 123 – to telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych.

WAŻNE:
Numer alarmowy 112 oraz numery 116 dla usług społecznych są całodobowe, bezpłatne i obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej, co oznacza, że nawet przebywając poza granicami Polski bez problemu połączymy się z tymi numerami i uzyskamy pomoc.

PRZYJAZNY INTERNET

Obecnie niemal wszystkie dzieci w Polsce mają dostęp do Internetu. Mogą z niego korzystać w domu, w szkole, w kafejkach internetowych, bibliotekach czy u kolegów. Oprócz wielu zalet Internet ma jednak również ciemne strony, a dzieci narażone są na różne zagrożenia – techniczne, związane z cyberprzestepczością, kontaktami  ze szkodliwymi treściami i niewłaściwymi osobami, aż po cyberprzemoc i wykorzystanie seksualne. Urząd Komunikacji Elektronicznej od kilku lat wspiera i inicjuje programy, mające na celu ochronę najmłodszych w sieci.

Polecamy portale informacyjno – edukacyjne, na których można odnaleźć zagadnienia związane z tematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie:

www.przyjaznynet.pl
www.bezpieczniewinternecie.pl
www.naszedzieciwsieci.org
www.dyzurnet.pl
www.helpline.org.pl (nr tel. 0800 100 100)

WAŻNE:
Dostawcy usług internetowych, którzy wdrażają środki zabezpieczające dzieci w Internecie, mogą otrzymać specjalny Certyfikat Prezesa UKE w kategorii „Bezpieczny Internet”.

ROAMING

Urząd Komunikacji Elektronicznej ma dobre informacje dla wszystkich użytkowników sieci komórkowych, podróżujących po krajach Unii Europejskiej. Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE od 1 lipca 2013 r. ulegają obniżeniu opłaty za usługi telekomunikacyjne poza granicami rodzimego kraju abonenta (tzw. roaming).

To duży sukces regulatorów rynku telekomunikacyjnego krajów członkowskich Unii Europejskiej, a co najistotniejsze – spora ulga finansowa dla podróżujących. Nawet jeśli nie wykupią oni specjalnych pakietów roamingowych, obejmujących zarówno połączenia telefoniczne jak i pobieranie danych z Internetu, nie powinni być negatywnie zaskoczeni rachunkiem.

Rozliczenia w roamingu regulowanym na poziomie detalicznym powinny przebiegać w następujący sposób:

 • dla połączeń głosowych– opłaty naliczane sekundowo zarówno dla połączeń wykonywanych jak i odebranych. Dla połączeń wykonywanych dostawca usług może określić minimalną długość pierwszego impuls u nie przekraczającą 30 sekund.
 • dla wiadomości SMS – opłata za każdą wysłaną wiadomość, operatorzy nie pobierają opłat za odebranie wiadomości SMS.
 • transmisja danych– opłata za każdy wykorzystany megabajt danych, naliczanie według kilobajtów, z wyjątkiem MMS, za które może być pobierana opłata jednostkowa. W takim przypadku opłata za przesłanie lub odebranie MMS nie przekracza maksymalnej opłaty detalicznej za transmisję danych.

Maksymalne opłaty za usługi detaliczne w roamingu obowiązujące od 1 lipca 2013 r. w krajach Unii Europejskiej przedstawiają się następująco:

Komentarz: 1 Euro = 4,1608 PLN (średnia kursów z dnia 1.03., 3.04.,1.05.2013 r.)

WAŻNE:
Powyższe stawki obowiązują jedynie na terenie Unii Europejskiej. Osoby udające się w podróż poza ten obszar, powinny przed wyjazdem skontaktować się z przedstawicielem operatora swojej sieci komórkowej, aby uzyskać informację o szczegółowych warunkach naliczania opłat i ich wysokości.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

by Wojtek Konopa, Wyświetlono 4122 razy. Dodaj do: Wykop BLIP Flaker Facebook Twitter

Nie wklejaj HTML ani BB Code. Adresy IP są rejestrowane. Maksymalnie 1500 znaków.

Subskrybuj:
RSSAtom
Czytaj Blog BT

Nie masz konta? Rejestracja!
Baza skradzionych / zagubionych telefonów

Baza telefonów to:

9080 marki
35046 telefony
6989 tablety
1716 modemy
521 testów
242074 zdjęć
1613 zdjęć 3D
18671 komentarzy
204 video